20 triệu liều vaccine Vero Cell được Chính phủ phê duyệt mua

Đối với việc mua 20 triệu liều vaccine Vero Cell của tập đoàn Sinopharm – Trung Quốc, Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 21/9 cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng Covid-19 Vero Cell của tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Các điều kiện được áp dụng là: Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine; chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng; chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh (Trung Quốc) phán quyết.

Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Y tế tổ chức thực hiện mua vaccine đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 20/9, Chính phủ đã có Nghị quyết về việc mua vaccine Abdala phòng Covid-19 do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và Công nghệ sinh học Cuba sản xuất, với các điều kiện tương tự như lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 của Luật Đấu thầu.

Nguồn: zingnews.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply