PNJ đóng cửa 270 cửa hàng, lỗ 78 tỷ đồng trong tháng 8

PNJ ghi nhận mức lỗ ngày càng sâu trong bối cảnh 80% các cửa hàng bị tạm đóng cửa do dịch COVID-19. Tháng 8 vừa qua, công ty bị sụt giảm gần 90% doanh thu và lỗ ròng 78 tỷ đồng.

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với mức lỗ sau thuế 78 tỷ đồng và đánh dấu tháng thua lỗ thứ hai liên tiếp khi công ty này. Trước đó, PNJ ghi nhận lỗ ròng 32 tỷ đồng trong tháng 7.

Theo PNJ, kết quả kinh doanh đi xuống do phải tạm đóng hơn 270 cửa hàng trên toàn hệ thống trong hầu hết thời gian của tháng để thực hiện việc giãn cách xã hội. Theo đó, doanh thu thuần PNJ trong tháng 8 giảm gần 87% so với cùng kỳ năm trước, xuống 162 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.288 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 625 tỷ đồng; tăng lần lượt 19,4% và 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc tháng 8, PNJ đã thực hiện được 58,5% chỉ tiêu doanh thu và gần 51% mục tiêu lợi nhuận năm đề ra trong đại hội cổ đông.

Doanh thu kênh lẻ lũy kế 8 tháng đầu năm, kênh lẻ của PNJ vẫn đạt được doanh thu tăng trưởng 20,9% so với thời điểm cùng kỳ . Doanh thu sỉ luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng miếng luỹ kế 8 tháng năm 2021, doanh thu từ vàng miếng tăng trưởng 24,9%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 8 chỉ đạt 13,3% so với mức 17,7% cùng kỳ 2020. Lũy kế 8 tháng, biên lợi nhuận gộp là 18,5%, giảm so với mức 19,2% cùng kỳ 2020. Trong 8 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 61,9%.

Trong Tháng 8, PNJ đã mở thêm 1 cửa hàng PNJ Gold và đóng 2 cửa hàng PNJ Silver. Lũy kế 8 tháng, PNJ đã mở mới 14 cửa hàng PNJ Gold, đóng 17 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO. Đến cuối tháng 8, công ty sở hữu 336 cửa hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó PNJ vẫn duy trì hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách dãn cách xã hội từ ở một số địa phương ngoài TP. HCM.

Trong báo cáo phân tích cuối tháng 8, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng hoạt động kinh doanh của PNJ sẽ chạm đáy trong quý III và bắt đầu phục hồi vào quý IV.

VCSC cũng đáng giá những khó khăn hiện tại chỉ là ngắn hạn và dự báo doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện hữu sẽ giảm với tốc độ hai chữ số vào năm nay nhưng sẽ tăng hai chữ số giai đoạn năm 2022-2023.

Nhóm phân tích dự phóng doanh thu bán lẻ quý III giảm khoảng 70% trước khi hoạt động kinh doanh bắt đầu cải thiện trong quý IV khi doanh thu bán lẻ chỉ còn giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với việc giãn cách dần nới lỏng, VCSC cho rằng 90% số các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại trước cuối năm 2021.

Nguồn: vietnambusinessinsider.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply